Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. oktober 2014. Det er den med Anmodning om at udtræde af Handicaprådet.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Anmodning om at udtræde af Handicaprådet
 • #3 - Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2014
 • #4 - Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland
 • #5 - Ansøgning om kommunegaranti til Omø vandværk
 • #6 - Talentudvikling på skoleområdet indenfor idræt
 • #7 - Tilskud til renovering af SBI klubhus
 • #8 - Anmodning om opstart af planlægning for nyt oplevelses og videnscenter ved Trelleborg
 • #9 - Forslag til lokalplan nr. 1114 område ved Slagelse Megacenter og kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013
 • #10 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 Institutions- og idrætsområde ved Nordhallen i Slagelse
 • #11 - Projekt Markedsmodning - Deltagelse i fælleskommunalt udbud på Handicapområdet
 • #12 - Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2014
 • #13 - Del-Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
 • #14 - Delanlægsregnskab over 2 mio. kr - Energibevarende foranstaltninger i Kommunale Ejendomme
 • #15 - Anlægsregnskab over 2 mio kr. - Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
 • #16 - Anlægsregnskab over 2 mio
 • #17 - Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg
 • #18 - Anmodning om lokalplan som muliggør nedrivning af Godsbanebygningen i Slagelse
 • #19 - Anmodning om optagelse af sag: Omlægning til økologisk drift på Slagelse Kommunes bortforpagtede arealer - Enhedslisten
 • #20 - Anmodning om optagelse af sag: Færgedriften mellem Stigsnæs og henholdsvis Agersø og Omø - Enhedslisten
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. oktober 2014. Det er den med Anmodning om at udtræde af Handicaprådet.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung