Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 14. december 2015. Det er den med Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering
 • #3 - Manglende inddrivelse af kommunale restancer
 • #4 - Kørepenge til medlemmerne af Byrådet
 • #5 - Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen
 • #6 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016
 • #7 - Mikrolån
 • #8 - Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk
 • #9 - Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S
 • #10 - Budget 2016 Takster
 • #11 - Takster for Slagelse Teater - 2016
 • #12 - Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri
 • #13 - Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere
 • #14 - Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer
 • #15 - Anlægsregnskab loftslifte 2013-15
 • #16 - Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør
 • #17 - Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør
 • #18 - Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber
 • #19 - Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør
 • #20 - Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014
 • #21 - Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland pr. 1. januar 2016
 • #22 - Genoptagelse - svar til Statsforvaltningens tilsyn, klage over borgmesterbeslutning 310113
 • #23 - Administrationsgrundlag - spildevandsafgørelser
 • #24 - Anmodning om optagelse af sag: Valg af skole til kunsttalentklasser
 • #25 - Anmodning om oprettelse af sag: Økonomiske forhold vedr. UngSlagelse samt til evaluering af Ungdomsskoleplan 2015
 • #26 - Anmodning om optagelse af sag: kriterierne for nedlagte stillinger i forbindelse med budget 2016
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 14. december 2015. Det er den med Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung