Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 01. marts 2021. Det er den med Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)
 • SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)
 • SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)
 • Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)
 • Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)
 • Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)
 • Befordring af yderligere målgruppe til vaccination (B)
 • Tilladelse til at udøve lægevirksomhed - podere til kviktest (B)
 • Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (B)
 • Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)
 • Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)
 • Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)
 • Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)
 • Ældrerådsvalg 2021 (B)
 • Orientering vedr. Slagelse Kommunes brug af Holmegaardshuset (O)
 • Initiativsag - Nedsættelse af miljømæssig task force (B)
 • Initiativsag - Fritagelse for nationale test i folkeskolen (B)
 • Initiativsag - Nytænkning på beskæftigelsesområdet med private løsninger og inddragelse af civilsamfundet (B)
 • Initiativsag - Mere bevægelse i folkeskolen (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 01. marts 2021. Det er den med Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung