Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. august 2020. Det er den med 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2019 (B)
 • Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)
 • 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning (B)
 • Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B)
 • BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema b (B)
 • Slagelse Boligselskab - afd. 38 Boeslunde - 20 nye familieboliger - godkendelse af skema A (B)
 • Salg af del af matrikel til Slagelse Boligselskab (B)
 • Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)
 • Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst samt Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017(B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)
 • Aftale om grundvandsbeskyttelse (B)
 • Godkendelse af projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og frigivelse af anlægsmidler (B)
 • Åbenhed om kommunens indkøb (B)
 • Ny Indkøbspolitik 2020 (B)
 • Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)
 • Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B)
 • Dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (B)
 • Udbygning og renovering af svømmehaller - Godkendelse af kommissorium og valg af repræsentanter til politisk følgegruppe (B)
 • Bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning (B)
 • Initiativsag - Tvangsbortadoptioner (B)
 • Initiativsag - Modtagelse af uledsagede flygningebørn og sårbare familier fra flygtningelejre i Grækenland (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. august 2020. Det er den med 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung