Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. juni 2016. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Finansieringen af den kommende renovering af Halskovbroen.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2015 (B
 • #3 - Tiltag til balance i økonomien samt budgetstatus ultimo maj 2016 (B)
 • #4 - Ansøgning om kommunal garanti fra Omø Digelaug (B)
 • #5 - Ansøgning om lån fra Slagelse Skateboard Forening (B)
 • #6 - Forslag til strategi for den almene sektor (B)
 • #7 - Genoptagelse: Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)
 • #8 - Genoptagelse: Slagelse Boligselskab afd. 24, låneoptagelse, huslejestigninger og kommunal garanti (B)
 • #9 - Anlægsregnskab og skema C for Plejecentret Blomstergården, bestående af 144 almene boliger med centerdel ved Rosenkildevej i Slagelse (B)
 • #10 - Godkendelse af regnskab og skema C for 13 boliger og servicearealer, Solgården II, Slagelse (B)
 • #11 - Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Slagelsevej 119, Vemmelev (B)
 • #12 - Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og Trafiksikkerhedsplanens handleplan for 2016 (B)
 • #13 - Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 (B)
 • #14 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1157, Boligbebyggelse Rosenkildevej/Valmuevej, Slagelse (Tidselbjerget I) (B)
 • #15 - Forslag til Lokalplan 1153 - Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 og miljøscreening (B)
 • #16 - Forslag til Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 39 og Miljøscreening (B)
 • #17 - Etablering af vækst- og innovationsmiljø på Posthuset og frigivelse af Campusmidler (B)
 • #18 - Modeller for selvejende virksomhed - Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)
 • #19 - Beslutning om fusion mellem Borgerservice og Bibliotek (B)
 • #20 - Slagelse og Korsør Svømmehaller - Tilpasning af takster for 2016 (B)
 • #21 - Takster i Slagelse Talent og Elite (B)
 • #22 - Første opfølgning på omlægning af bygningsdrift (O)
 • #23 - Nyt navn til Nørrevangsskolen (B)
 • #24 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse på sygedagpengelovens § 7 (E)
 • #25 - Korsør Erhvervspark - beslutning om placering af EnergiPark Korsør (B)
 • #26 - Asylliga - stillingtagen til afvikling af finalekampe (B)
 • #27 - Anmodning om optagelse af sag: Slagelse Kommunes forhold til SK Forsyning (B)
 • #28 - Anmodning om optagelse af sag: Finansieringen af den kommende renovering af Halskovbroen (B)
 • #29 - Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til bygrænse Lundforlund (B) (Lukket punkt)
 • #30 - Køb af erhvervsgrund (B) (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. juni 2016. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Finansieringen af den kommende renovering af Halskovbroen.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung