Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. marts 2022. Det er den med Initaitivsag om Åben budgetdiskussion.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2022 (B)
 • Budget 2023-2026 - ramme for prioriteringsmuligheder (B)
 • Kasse- og regnskabsregulativ - opgradering (B)
 • Kompetenceplan 2022 (B)
 • Mødeform i byråd og udvalg (B)
 • Forslag til udviklingsstrategi 2022 (B)
 • Forslag til lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)
 • Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1256, Nyt boligområde, Halsebyvej 30, 4220 Korsør (B)
 • Genoptaget - Nedrivning af bevaringsværdige bygninger - Algade 14, 4220 Korsør (B)
 • Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø (B)
 • FDF Dalmose - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling Badebro Kobæk Strand, uddybning af havneanlæg og parkering gasværksgrund (B)
 • Godkendelse af takster for Familieinstitutionen Havrebjerg og opholdsstedet Halsebyvænge (B)
 • Videreførelse af det øgede tilskud til Frivilligcenter Slagelse jf. Budgetaftale 2019 (B)
 • Folkeoplysningsudvalg 2022-2025 - Vedtægter og kompetenceplan (B)
 • Udpegning til Folkeoplysningsudvalget (B)
 • Udpegning af medlemmer til Handicaprådet (B)
 • Nyudpegning til bymidtegruppen i Slagelse i perioden 2022-2025 (B)
 • Initiativsag - Rent havmiljø (B)
 • Initiativsag - Åben budgetdiskussion (B)
 • Godkendelse af referat (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. marts 2022. Det er den med Initaitivsag om Åben budgetdiskussion.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung