Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. oktober 2023. Det er den med Etablering af fjernvarme i Skælskør.
 • Spørgetid
 • Knud Vincents (V) ca. 22 sekunder
 • Borger ca. 8 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 34 sekunder
 • 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 1 minut
 • Knud Vincents (V) ca. 50 sekunder
 • Lis Tribler (A) ca. 49 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 5 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 35 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 19 sekunder
 • Lis Tribler (A) ca. 18 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 17 sekunder
 • Lis Tribler (A) ca. 20 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 24 sekunder
 • John Dyrby Paulsen (A) ca. 40 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 20 sekunder
 • Sofie Janning (A) ca. 1 minut
 • Knud Vincents (V) ca. 13 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 5 sekunder
 • Josh Bjørkman (D) ca. 24 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 52 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 18 sekunder
 • 2. Samlesag Anlægsregnskaber for Børne- og Ungeudvalget (B)
 • Lis Tribler (A) ca. 39 sekunder
 • Phillip Westh Weirup (C) ca. 21 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 6 sekunder
 • Lis Tribler (A) ca. 15 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 38 sekunder
 • 3. Samlesag Anlægsregnskaber Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 41 sekunder
 • Stine Søgaard (V) ca. 28 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 34 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 15 sekunder
 • 4. Genoptaget - Anlægsregnskab - Sorøvej 4230 udmøntning af budget 2019-2022 - særlig fokus på indfaldsvejene til byerne
 • Stine Søgaard (V) ca. 1 minut
 • Anne Bjergvang (A) ca. 4 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 21 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 3 minutter
 • Anne Bjergvang (A) ca. 35 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 1 minut
 • 5. Slagelse Boligselskab afd. 38 Boeslunde godkendelse af byggeregnskab og Skema C (B)
 • 6. Slagelse Boligselskab afd. 39 Udsigten anmodning om godkendelse af byggeregnskab og Skema C (B)
 • 7. Udlægning af områder ift. varmeforsyning (B)
 • Thomas Vesth (I) ca. 2 minutter
 • Michael Gram (UFP) ca. 1 minut
 • Jørgen Grüner (F) ca. 57 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 53 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 10 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 2 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 26 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 20 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 25 sekunder
 • 8. Etablering af fjernvarme i Skælskør (B) Radikale taler
 • Ole Drost (V) ca. 5 minutter
 • Jørgen Grüner (F) ca. 2 minutter
 • Poul Bek-Pedersen (B) ca. 2 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 9 sekunder
 • Thomas Vesth (I) ca. 6 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 10 sekunder
 • Josh Bjørkman (D) ca. 46 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 1 minut
 • Michael Gram (UFP) ca. 1 minut
 • Ole Drost (V) ca. 5 minutter
 • Thomas Vesth (I) ca. 3 minutter
 • Henrik Brodersen (O) ca. 3 minutter
 • Ole Drost (V) ca. 3 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 11 sekunder
 • Lis Tribler (A) ca. 41 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 3 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 5 sekunder
 • Thomas Vesth (I) ca. 2 minutter
 • Josh Bjørkman (D) ca. 23 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 13 sekunder
 • 9. Godkendelse af konkurrenceudsættelse af standardfærgen for Omøfærgen (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 2 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 48 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 1 minut
 • Jørgen Grüner (F) ca. 1 minut
 • Anne Bjergvang (A) ca. 51 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 1 minut
 • 10. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1281, Boligbebyggelsen Nyelandsgaard, Korsør (B) Radikale taler
 • Nicki Ottevig (V) ca. 49 sekunder
 • Poul Bek-Pedersen (B) ca. 3 minutter
 • Anne Bjergvang (A) ca. 2 minutter
 • Michael Gram (UFP) ca. 28 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 23 sekunder
 • 11. Endelig vedtagelse af Delvis ophævelse af Lokalplan 79, Skolen ved Noret (B)
 • 12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1055A, Hotel ved Trelleborg golfklub i Slagelse (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 3 minutter
 • Henrik Brodersen (O) ca. 2 minutter
 • Stine Søgaard (V) ca. 57 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 38 sekunder
 • Phillip Westh Weirup (C) ca. 32 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 45 sekunder
 • 13. Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1255, Solcelleanlæg ved Tjæreby samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2021, sammenfattende redegørelse og § 25 tilladelse efter Miljøvurderingsloven (B) Radikale taler
 • Stine Søgaard (V) ca. 2 minutter
 • Josh Bjørkman (D) ca. 34 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 6 sekunder
 • Poul Bek-Pedersen (B) ca. 2 minutter
 • Anne Bjergvang (A) ca. 3 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 1 minut
 • Jørgen Grüner (F) ca. 2 minutter
 • Thomas Vesth (I) ca. 2 minutter
 • Henrik Brodersen (O) ca. 3 minutter
 • Nicki Ottevig (V) ca. 2 minutter
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 3 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 32 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 2 minutter
 • Ole Drost (V) ca. 34 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 2 minutter
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 3 minutter
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 3 minutter
 • 14. Forslag til Lokalplan 1081A, Psykiatrisygehus i Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)
 • 15. Forslag til Lokalplan 1172A, Campus Vest, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)
 • 16. Forslag til Lokalplan 1287, Nye Stillinge Børnehus, Kirke Stillinge og tilhørende miljøscreening (B)
 • 17. Lukket: Nyt signalreguleret kryds og udvidelse af Skælskørvej - ekspropriation (B)
 • 18. Lukket: Udbud af 10. klasse - tildelingskriterier (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. oktober 2023. Det er den med Etablering af fjernvarme i Skælskør.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung