Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. april 2016. Det er den med Resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om behandling af underretninger.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Forslag til Lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen 48, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 og Miljøscreening (B)
 • #3 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1151 Panzermuseum East samt kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)
 • #4 - Forslag til Lokalplan 1154, Boliger på Sverigesvej, Slagelse samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 32 og Miljøscreening (B)
 • #5 - Forslag til lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 og Miljøscreening (B)
 • #6 - Regnskab 2015 (B)
 • #7 - Forslag til omplacering af udisponerede rådighedsbeløb på anlægsrammer - Veje og Trafik (B)
 • #8 - Lodshusvej, 4230 - Vejudvidelse af strækningen mellem Konge-Åsen og Lodshusvej 8 (B)
 • #9 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B)
 • #10 - Mulighed for afkortning af skoledagens længde (B)
 • #11 - Ansøgning om anlægsbevilling - etablering og indretning af Sportscollege (B)
 • #12 - Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af volleyarena samt køb af scoreboard (B)
 • #13 - Anlægsbevilling - Tude Ådal (B)
 • #14 - Etablering af landbypedelordning i Slagelse Kommune (B)
 • #15 - Etablering af midlertidige boliger til integrationsflygtninge på Østergården i Rude (B)
 • #16 - Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Korsør Golfklub (B)
 • #17 - Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger (B)
 • #18 - Resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om behandling af underretninger (E)
 • #19 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse af magtanvendelsesregler 2015 (O)
 • #20 - Tilsagn om støtte (Skema A) til ombygning Skælskør Plejecenter - 29 almene plejeboliger og servicearealer (B)
 • #21 - Slagelse Almennyttige Boligselskab, Solgården, helhedsplan, godkendelse af byggeregnskab (skema C) (B)
 • #22 - Opdatering af kompetenceplanen (B)
 • #23 - Anmodning om optagelse af sag: Etablering af dykkerberedskab (B)
 • #24 - Anmodning om optagelse af sag: Renovering af molerne i Halsskov Havn (B)
 • #25 - Anmodning om optagelse af sag: Praktikpladser til unge under erhvervsuddannelse (B)
 • #26 - Anmodning om optagelse af sag: Whistleblowerordning (B)
 • t1 #28 - Anmodning om optagelse af sag: Brug af ordet "gratis" (B)
 • #27 - Anmodning om optagelse af sag: Varetagelse af ejerskab omkring Slagelse Erhvervscenter A/S (B) (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. april 2016. Det er den med Resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om behandling af underretninger.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung