Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. november 2021. Det er den med Budgetopfølgning 4. - samlet budgetopfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budgetopfølgning 4. - samlet budgetopfølgning (B)
 • Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status november (O)
 • Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)
 • Lån til Plejecenter Quistgården (B)
 • Ansøgning om mellemfinansiering fra Skælskør Bykontor (B)
 • Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B)
 • Takstblad - Slagelse Teater 2022 (B)
 • Anlægsregnskab - Udbygning af daginstitution Firkløveren (B)
 • Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)
 • Omdannelse af bortforpagtede kommunale arealer til natur (B)
 • Forslag til ny affaldsordning 2023 (B)
 • Godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S (B)
 • Aftale om tandpinevagt i Slagelse (B)
 • Whistleblowerordning (B)
 • Godkendelse af takster 2022 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)
 • Ændring af Handicaprådets vedtægter (B)
 • Ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022 (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. november 2021. Det er den med Budgetopfølgning 4. - samlet budgetopfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung