Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. august 2022. Det er den med Budgetopfølgning 3 for 2022 - samlet for alle udvalg.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budgetopfølgning 3 for 2022 - samlet for alle udvalg
 • Anlægsregnskab Samlet Corona Hjælpepakke (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling til Vejsgård Alle (B)
 • Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2021 (B)
 • Godkendelse af opdateret revisionsregulativ (B)
 • Slagelse Boligselskab afd. 36 Kløvertårnet - godkendelse af anlægsregnskab og skema C (B)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 1235, Tidselbjerget, etape 2 - nyt boligområde i Slagelse (B)
 • Forslag til lokalplan 1249 Boligbebyggelse i Fårdrup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 (B)
 • Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2022
 • Transport af borgere til vaccination mod Covid-19 (B)
 • Borgerens betaling for døgnkost samt vask og leje af linned på midlertidige pladser (B)
 • Ny Informationssikkerhedspolitik (B)
 • Underskriftsbemyndigelse (B)
 • Principbeslutning om ekspropriationsviljen ifm. etablering af en biogasledning fra Hashøj biogas til Skælskør (B)
 • Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. mulig tilsynssag om skelbrønde (B)
 • Initiativsag - RGS Nordic (B)
 • Initiativsag - Personalemæssige konsekvenser af genåbningen af budgettet (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. august 2022. Det er den med Budgetopfølgning 3 for 2022 - samlet for alle udvalg.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung