Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. oktober 2016. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Slagelse Erhvervscenter, praktikpladser samt oplysning om håndtering af underskud.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Borgerrådgiverens rapport for maj til august 2016 (O)
 • #3 - Udvikling af Korsør og etablering af vandsportcenter (B)
 • #4 - Beslutning om fusion af Bibliotek og Borgerservice (B)
 • #5 - Mulighed for ansættelse af flere erhvervsuddannelseselever i kommunen (D)
 • #6 - Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B)
 • #7 - Ansøgning om garantistillelse for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)
 • #8 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt Kommuneplantillæg nr. 39 til Slagelse Kommuneplan 2013 (B)
 • #9 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1153 - Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 (B)
 • #10 - Forslag til lokalplan 1168 Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)
 • #11 - Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger i 2015 (B)
 • #12 - Genoptagelse af sag vedrørende anlægsregnskab for Blomstergården (B)
 • #13 - Ansøgning om anlægsbevilling - Puljen til Dansk kulturarv (B)
 • #14 - Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)
 • #15 - Anlægsregnskab for etablering af centeradministration og salg af 2 ejendomme (B)
 • #16 - Omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017
 • #17 - Prækvalifikation for boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)
 • #18 - Genoptagelse: BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan, godkendelse af projektide (B)
 • #19 - Byrådets mødeplan 2017 (B)
 • #20 - Anmodning om optagelse af sag: Fastholdelse af SKAT´s arbejdspladser i Korsør (B)
 • #21 - Anmodning om optagelse af sag: Samlokalisering af SK Forsyning A/S sættes i bero (B)
 • #22 - Anmodning om optagelse af sag: Fremtidig struktur for genbrugspladser (B)
 • #23 - Anmodning om optagelse af sag: Ungdomsskolens / UngSlagelses fritidsvirksomhed (B)
 • #24 - Anmodning om optagelse af sag: Slagelse Erhvervscenter, praktikpladser samt oplysning om håndtering af underskud (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. oktober 2016. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Slagelse Erhvervscenter, praktikpladser samt oplysning om håndtering af underskud.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung