Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. april 2019. Det er den med Initaitivsag om Vandpibecafeer.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Regnskab 2018 (B)
 • Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)
 • Årsrapport 2018 for Korsør Havn (B)
 • Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)
 • Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)
 • Godkendelse af anlægsbidrag for 2019 for Bjergby Mark Vandværk (B)
 • Ny Trelleborg - Udvidelse af parkeringsareal (B)
 • Slagelse Svømmehaller - retvisende budget (B)
 • Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)
 • Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)
 • Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)
 • Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark og sammenfattende redegørelse samt meddelelse af VVM-tilladelse (B)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse (B)
 • Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)
 • Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (B)
 • Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (O)
 • Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)
 • Orientering fra 17, 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (O)
 • Initiativsag - Arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening (B)
 • Initiativsag - Løn- og arbejdsvilkår for ansatte ved FGU (B)
 • Initiativsag - Forældrekompetenceundersøgelser (B)
 • Initiativsag - Vandpibecafeer (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. april 2019. Det er den med Initaitivsag om Vandpibecafeer.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung