Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. oktober 2021. Det er den med Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti fra Hashøj Kraftvarme Forsygning.
 • Godkendelse af dagsorden
 • Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti fra Hashøj Kraftvarme Forsygning
 • Slagelse Boligselskab, afd. 3, Slotsvænget 4200 Slagelse - Lånoptagelse og garanti
 • Anlægsregnskaber Erhvervs- og Teknikudvalget 2021
 • Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget
 • Omlægning af forældrebetaling til dagtilbud, SFO, fritidshjem og klub
 • Takst for indkøbsordning med vareudbringning for borgere i egen bolig
 • Forslag til Lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose samt Kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017, Miljøkonsekvensrapport, udkast til miljøgodkendelse og udkast til § 25 tilladelse
 • Forslag til Lokalplan 1251, Ferie- og Kursuscenter og Tillæg nr. 57 til Slagelse Kommuneplan 2017
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017
 • Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø i offentlig høring
 • Endelig godkendelse af Risikostyringsplan for Korsør
 • Genoptaget - Tude Ådal - valg af løsning
 • Godkendelse af ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften
 • Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021
 • Nattakst for personlig pleje
 • Beslutning om ændring af vilkårsbestemmelse for valg til Ø-udvalget
 • Beslutning om kvalitetsrapport på skoleområdet i indeværende skoleår
 • Befordring af borgere til revaccination mod Covid-19
 • Serviceniveau i forbindelse med ændring af udbetalingspraksis vedr. befordringsgodtgørelse til borgere
 • Rammeaftale om Danskuddannelse til voksne udlændinge
 • Initiativsag - Involvering af eksterne organisationer
 • Initiativsag - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser - Handicap og Psykiatri, vedtagne budget 2022-2025
 • Initiativsag - Revision og tilretning af Slagelse Kommunes politik for vandmiljø
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. oktober 2021. Det er den med Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti fra Hashøj Kraftvarme Forsygning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung